La Bohème (2013)

Reisopera Enschede
Resident Artists Programme
Theater Odeon Zwolle
Premiere 05. Januar 2013

Musikalische Leitung: Hans Schellevis
Inszenierung: Christian Carsten
Ausstattung: Teunis I. Ruiten
Licht: Maarten Warmerdam/Richard ten Hof